نمایش دادن همه 8 نتیجه

بلبرینگ

۱۲۰,۰۰۰ تومان
مثل هر کسب و کار دیگه ای یک جمع کوچیک بودیم و در مسیر، با فراز و نشیب های زیادی

ستون های فلزی

۴۲۰,۰۰۰ تومان
مثل هر کسب و کار دیگه ای یک جمع کوچیک بودیم و در مسیر، با فراز و نشیب های زیادی

سینی های فولادی

۱۸۰,۰۰۰ تومان
مثل هر کسب و کار دیگه ای یک جمع کوچیک بودیم و در مسیر، با فراز و نشیب های زیادی

قوطی های فلزی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
مثل هر کسب و کار دیگه ای یک جمع کوچیک بودیم و در مسیر، با فراز و نشیب های زیادی

مفتول های فلزی

۱۲۰,۰۰۰ تومان
مثل هر کسب و کار دیگه ای یک جمع کوچیک بودیم و در مسیر، با فراز و نشیب های زیادی

میله گرد 12

۱۲۰,۰۰۰ تومان
مثل هر کسب و کار دیگه ای یک جمع کوچیک بودیم و در مسیر، با فراز و نشیب های زیادی

میله گرد 8

۱۲۰,۰۰۰ تومان
مثل هر کسب و کار دیگه ای یک جمع کوچیک بودیم و در مسیر، با فراز و نشیب های زیادی

نبشی های فلزی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
مثل هر کسب و کار دیگه ای یک جمع کوچیک بودیم و در مسیر، با فراز و نشیب های زیادی