مفتول های فلزی

مثل هر کسب و کار دیگه ای یک جمع کوچیک بودیم و در مسیر، با فراز و نشیب های زیادی رو به رو شدیم اما همچنان، بلند پرواز و ثابت قدم از این مسیر می گذریم.سایت رو راه انداختیم; ما زندگی آنلاین این روز ها رو پیش بینی میکردیم و البته مهم تر از اون، تصمیم گرفتیم برای شفاف سازی قیمت بازار، کاری کنیم. ما سکوی فردا رو ساختیم و از روی اون با قدرت رد شدیم و رونق رو تو کارمون دیدیم.

محصول

مفتول فلزی

سال ساخت

2023

زمان تحویل

آنی

جنس

فولاد

نگاه اجمالی

مثل هر کسب و کار دیگه ای یک جمع کوچیک بودیم و در مسیر، با فراز و نشیب های زیادی رو به رو شدیم اما همچنان، بلند پرواز و ثابت قدم از این مسیر می گذریم.سایت رو راه انداختیم; ما زندگی آنلاین این روز ها رو پیش بینی میکردیم و البته مهم تر از اون، تصمیم گرفتیم برای شفاف سازی قیمت بازار، کاری کنیم. ما سکوی فردا رو ساختیم و از روی اون با قدرت رد شدیم و رونق رو تو کارمون دیدیم.

نمونه کارهای مشابه